Turcja
październik 2009

Wizyta w Turcji

Na drugi rok trwania projektu, w roku szkolnym 2009/2010, zaplanowano trzy spotkania robocze. Pierwsze z nich odbyło się w październiku w szkole OSMAN NURİ ERSEZGİN İLKÖĞRETİM OKULU w Turcji. Nasza szkoła była reprezentowana przez Dyrektor mgr Katarzynę Ostojską, mgr Renatę Kapicę oraz mgr Jacka Piotrowskiego.

Podczas tego spotkania koordynatorzy przedstawili historyjki opowiadające o wybranych przez szkołę problemach. Następnie dyskutowano nad każdą historią w celu wyodrębnienia jej mocnych i słabych stron. Wspólnie zastanawiano się jak można udoskonalić każde z opowiadań. W czasie ostatniego spotkania roboczego ustalono dokładne terminy kolejnych działań a także formę komiksu. Techniki pracy każda szkoła może wybrać sobie według uznania.

Wizyta w Turcji dostarczyła wszystkim uczestnikom wielu wrażeń gdyż gospodarze postarali się aby goście poznali jakim pięknym i ciekawym krajem jest Turcja. Wszyscy podziwiali Izmir- ponad trzy milionową metropolię, Akropol, starożytny szpital- Asklephion, Bazylikę oraz Muzeum w Bergamie- skąd wywodzi się pergamin, Muzeum Maryi w Selcuk oraz starożytne miasto Efes, które wywarło na wszystkich największe wrażenie. Piękne egzotyczne krajobrazy na długo zapadną w pamięci każdego z uczestników, szczególnie malownicze widoki w Ayvalik.

Z wielkim zainteresowaniem goście zapoznali się z systemem edukacyjnym w Turcji oraz organizacją życia szkolnego. Wszyscy podziwiali występ uczniów, którzy przygotowali bardzo ciekawy program artystyczny ukazujący kulturę i tradycje tureckie.

Również pobyt u Burmistrza Bergamy dostarczył wiele informacji o mieście.

Cały pobyt w Turcji uzmysłowił wszystkim że Turcja jest niezwykłym, egzotycznym i historycznym krajem natomiast jego mieszkańcy są niezwykle gościnni i życzliwi.